Α/ΑΤίτλοςΗμερομηνία Έναρξης Φυσικού ΑντικειμένουΗμερομηνία Λήξης Φυσικού ΑντικειμένουΟνοματεπώνυμο Επιστημονικού ΥπεύθυνουΚωδικός ΈργουΠλαίσιο ΧρηματοδότησηςΠροϋπ.
83Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 στο Πολυτεχνείο Κρήτης. (MIS) 51808463/10/202228/9/2023ΔΙΜΕΛΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ82635ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 «Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού Συστήματος»252.890,00
82Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προιόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πολυτεχνείο Κρήτης. (MIS) 516106815/4/202230/11/2023ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΣ ΠΑNΑΓΙΩΤΗΣ82619ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7 «Aνάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και Βελτίωση της Συνάφειας της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Αγορά Εργασίας»480.000,00
81Υποστήριξη Δράσεων Διεθνοποίησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης- Πολυτεχνείο Κρήτης (MIS) 51507661/7/202231/10/2023ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ82560ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 «Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού Συστήματος»150.000,00
80Χρηματοδότηση Λειτουργίας Δομών και Δράσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας-Πολυτεχνείου Κρήτης (MIS) 51361511/1/202230/11/2023ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ82537ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΠΑΝΕΚ290.000,00
79INNOVAGROPLUS/ Ανάπτυξη ενός καινοτόμου δικτύου για την προώθηση της εξωστρέφιας των αγρο-διαδιατροφικών επιχειρήσεων στην περιοχή Ανδριατικής- Ιονίο PLUS1/1/202230/6/2022ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ82578ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, INTERREG V-B - ADRIATIC IONIAN15.500,00
78Εφαρμογή τεχνολογιών νανο-φυσαλίδας στην μεταλλευτική βιομηχανία30/12/202129/6/2023ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ82573ΕΣΠΑ 2014-2020, ERA-NET213.685,00
77Εφαρμογή καινοτόμων νανο-τεχνολογιών για την απορρύπανση και ανακύκλωση του νερού πλυσίματος των ελαιοκάρπων σε μονάδες εξαγωγής ελαιολάδου (ελαιουργεία) (ΠΑΑ: Μ16ΣΥΝ-00240)9/8/202130/9/2022ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ82544ΕΣΠΑ 2014-2020, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-20205.000,00
76Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021 - 2022 στο Πολυτεχνείο Κρήτης4/10/202128/9/2022ΔΙΜΕΛΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ82506ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 «Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού Συστήματος»332.750,00
75Ψηφιακή Πλατφόρμα για τον Σχεδιασμό και την Ταχεία Πρωτοτυποποίηση Ρούχων, με ακρωνύμιο i-MANNEQUIN και κωδικό Τ2ΕΔΚ-0477029/7/202128/11/2023ΜΠΙΛΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ82491ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 2014-2020231.100,00
74CROSS - COASTAL -NET Ανάπτυξη Διασυνοριακού Δικτύου Προώθησης Αειφόρου Παράκτιου Τουρισμού1/7/202130/6/2023ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ82485ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2ηΠρόσκληση232.735,00
73Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πολυτεχνείου Κρήτης, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων MIS 50892231/3/202130/9/2021ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ82438ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 «Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού Συστήματος»54.600,00
72Βελτίωση της Προσαρμοστικότητας των Μεσογειακών Γεωργικών Συστημάτων στην Κλιματική Αλλαγή: Ανάδειξη του Ρόλου της Αποκατάστασής της Ποιότητας του Εδάφους και του Μικροβιώματος- RESCHEDULE1/6/202131/5/2024ΠΑΡΑΝΥΧΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ82420ΕΣΠΑ 2014-2020, PRIMA245.000,00
71COMPOSE PLUS Rural Communites Engaged with Positive Energy PLUS1/3/202130/6/2022ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ82418ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, Interreg MED101.000,00
70Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας Πολυτεχνείου Κρήτης1/5/202130/11/2023ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ82398ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, Δράσεις Υποστήριξης της Λειτουργίας των Ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ως δικαιούχων στη διαχείριση και υλοποίηση παραμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ183.000,00
69Αναβάθμιση, Εκσυγχρονισμός και Υποστήριξη της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Πολυτεχνείου Κρήτης1/10/202130/9/2023ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ82397ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 «Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού Συστήματος»150.000,00
68Υποστήριξη του υποχρεωτικού λόγω του COVID 19 εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων στο Πολυτεχνείο Κρήτης με την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού1/3/202030/12/2021ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ82396ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 «Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού Συστήματος»42.500,00
67Υποστήριξη της ασφαλούς και ομαλής επαναλειτουργίας των προβλεπόμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των Α.Ε.Ι. με την παροχή υγειονομικού υλικού στους φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης1/3/202030/6/2021ΟΥΓΓΡΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΑΛΚΕΤΑΣ82361ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 Βελτίωση Προοπτικών Απασχόλησης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού35.000,00
66Αρθρωτή προσέγγιση λήψης αποφάσεων βασισμένη σε UAV για την υποστήριξη διάγνωσης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων με χρήση εικόνων EL, RGB και IRT συσχετισμένων με ανάλυση ηλεκτρικών δεδομένων και προηγμένη πραγματοποίηση αναφορών και γεωεπισκόπηση30/12/202129/6/2023ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ82356ΕΣΠΑ 2014-2020, ERA-NET199.900,00
65Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020 - 2021 στο Πολυτεχνείο Κρήτης28/9/202028/9/2021ΔΙΜΕΛΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ82299ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 «Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού Συστήματος»252.890,00
64Σύστημα Υποστήριξης Ποιότητας Ζωής για Άτομα με Νοητική Αναπηρία με κωδικό Τ2ΕΔΚ-00306 και ακρωνύμιο QuaLiSID28/7/202027/7/2023ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ82270ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 2014-2020300.000,00
63ANCIENT KYDONIA HISTORY TOUR: Πολυμεσική περιήγηση στην αρχαία Κυδωνία μέσα από παιγνιώδη μουσικά στοιχεία, με χρήση τεχνολογιών επαυξημένης πραγματικότητας. Κωδικός : Τ2ΕΔΚ-0364928/7/202027/1/2023ΜΑΝΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ82269ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 2014-2020256.889,65
62«SandMap: Απτό διαδραστικό εργαλείο κατανόησης του τρισδιάστατου χώρου προσαρμοσμένο σε δράσεις εκπαιδευτικού και πολιτιστικού τουρισμού» Κωδικός: Τ2ΕΔΚ-0089628/7/202027/1/2023ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΣ ΠΑNΑΓΙΩΤΗΣ82264ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 2014-2020185.247,50
61Ανάπτυξη και Εφαρμογή Αναδυομένων Βιοτεχνολογικών Μεθόδων σε Κηπευτικές Καλλιέργειες Βιολογικής Γεωργίας ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: BIOME27/7/202026/7/2023ΠΑΡΑΝΥΧΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ82263ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 2014-2020119.590,00
60Επιτόπια Ολοκληρωμένη Διαχείριση Νοσοκομειακών Υγρών Αποβλήτων - ΔΙΑΝΥΑ16/6/202015/12/2022ΒΕΝΙΕΡΗ ΔΑΝΑΗ82262ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 2014-202090.600,00
59i-blueCulture - Καινοτόμο σύστημα 3Δ Περιήγησης εντός Ζωντανής Αναμεταδιδόμενης Υποβρύχιας Εικόνας- MIS 507455429/10/202028/4/2023ΜΠΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ82247ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 2014-202099.330,08
58Γκαουσσιανή Αναμόρφωση με Εκτιμήτριες Πυρήνα για Χωρικά Κατανεμημένα Δεδομένα και Χρονοσειρές και Εφαρμογή στην Ανάλυση Βροχοπτώσεων27/4/202026/8/2021ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ82232ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές41.541,50
57ΑΝαβάθμιση εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων για τη διαχείρΙση αυΞανόμενων αναγκών και τη μείωσΗ του λειτουργικού κόστους/ ΑΝΕΛΙΞΗ1/8/202131/7/2023ΓΚΙΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ82189ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρο 4ηΠρόσκληση425.585,36
563D4DELPHI: Μοντελοποίηση αρχαιολογικής αβεβαιότητας με συνδυασμό σύγχρονων μεθόδων 3Δ αποτύπωσης για την επιστημονική τεκμηρίωση και ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς – Εφαρμογή στον αρχαιολογικό χώρο Δελφών - ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Τ6ΥΒΠ-0019026/5/202025/5/2023ΜΑΝΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ82155ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΠΑΝΕΚ105.600,00
55Ο δημόσιος χώρος ως πεδίο μάθησης. Μελέτη δημόσιων χώρων που γειτνιάζουν με δημοτικά σχολεία της Αθήνας.23/1/202022/5/2021ΟΥΓΓΡΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΑΛΚΕΤΑΣ82153ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές37.037,00
54«Νομικά ζητήματα από τη χρήση των τεχνολογιών παρακολούθησης και παρατήρησης γης για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης στην ελληνική έννομη τάξη» (HELLASNOMOSAT)23/1/202022/5/2021ΜΑΡΙΑ ΕΥΠΡΑΞΙΑ82152ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές41.041,00
53Ανάπτυξη Υπολογιστικής Μεθοδολογίας για το Βέλτιστο Σχεδιασμό Πτερωτών εντός Δακτυλίου24/1/202023/5/2021ΝΙΚΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ82151ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές45.545,50
52Αυτοματοποιημένη εποπτεία εναέριας ληψης του Ελληνικού Δικτύου γραμμών μεταφοράς ρεύματος ΑdVISEr (Τ2ΕΔΚ-03595)28/7/202027/1/2023ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ82130ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 2014-2020311.130,00
51ViP/ Visit Planner: Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Ενημέρωσης και Σχεδιασμού Περιήγησης και Δραστηριοτήτων για Τουρισμό Κρουαζιέρας βασισμένη σε Υβριδικά Συστήματα Σύστασης Πληροφορίας. (MIS 5075098).26/11/202025/5/2023ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ82126ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 2014-2020104.751,01
50Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019 - 2020 στο Πολυτεχνείο Κρήτης23/9/201922/9/2020ΔΙΜΕΛΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ82106ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 «Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού Συστήματος»252.890,00
49Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Πολυτεχνείου Κρήτης1/5/202031/8/2023ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ82105ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 «Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού Συστήματος»291.666,70
48Eco-Bio-Η2-FCs / Ανάπτυξη και επίδειξη σε πιλοτική κλίμακα καινοτόμου, αποδοτικής και περιβαλλοντικά φιλικής διεργασίας παραγωγής καθαρού Η2 και ηλεκτρικής ισχύος από βιοαέριο (Τ2ΕΔΚ-00955)29/10/202028/10/2023ΓΕΝΤΕΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ82104ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 2014-2020208.000,00
47Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πολυτεχνείου Κρήτης 2019-2022 / ΕΡΓΟ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (2019-2022)/ (ΚΑΕ Φοιτητών 2019-2022+ 81960)1/11/201831/10/2022ΚΑΛΛΙΘΡΑΚΑΣ-ΚΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ82096ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ-ΠΡΑΚΤΙΚΗ 2019-2022453.771,99
46Ανακύκλωση χρησιμοποιημένων πυρίμαχων από διαφόρους βιομηχανικούς κλάδους για την παραγωγή αργιλοπυριτικών πυριμάχων τούβλων και μαζών19/9/201918/9/2022ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗ ΠΑΓΩΝΑ82084ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 2014-202054.950,00
45Αρχή Λειτουργίας και Έλεγχος Φωτοβολταϊκού Αντιστροφέα Τύπου Buck-Boost με υψηλό βαθμό απόδοσης (Τ7ΔΚΙ-00066) Ακρωνύμιο:eSOLAR14/10/201913/10/2022ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ82071ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία ΕΛΛΑΔΑ - ΚΙΝΑ143.817,57
44Ανάπτυξη καινοτόμων καταλυτών για την αποτελεσματική απομάκρυνση NOx απο τις εκπομπές αυτοκινήτων, Τ7ΔΚΙ-00356 Ακρωνύμιο:CatEfDeNOX14/10/201913/2/2023ΓΕΝΤΕΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ82068ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία ΕΛΛΑΔΑ - ΚΙΝΑ160.000,00
43XMMaS /Ανάπτυξη συστήματος πολυφασματικής μικροσκοπίας σύμφωνων ακτίνων-Χ/ Development of a coherent X-ray multispectral microscopy system19/9/201918/3/2023ΜΠΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ82052ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 2014-2020320.000,00
42ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ-ΗΛΙΑΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ23/4/202022/4/2023ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ82045ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ¨ΚΡΗΤΗ¨22.500,00
41Ψηφιακή Πλατφόρμα Χωροχρονικής Διαμεσικής Αφήγησης Ιστορικών και Πολιτιστικών Γεγονότων για την Προώθηση Προϊόντων και Υπηρεσιών ΜμΕ23/4/202022/4/2023ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ82014ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ¨ΚΡΗΤΗ¨220.700,00
40Υλοποιηση ευφυούς και αειφορικής πρότυπης θερμοκηπιακής μονάδας με εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών πληροφορικής και ελέγχου (SMARTGREEN)23/4/202022/4/2023ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ82012ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ¨ΚΡΗΤΗ¨109.650,00
39Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ως δικαιούχων στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ-Δράση για το Πολυτεχνείο Κρήτης-ΚΕΝΤΡΙΚΟ1/11/201831/12/2022ΚΟΜΝΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ81974ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, Δράσεις Υποστήριξης της Λειτουργίας των Ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ως δικαιούχων στη διαχείριση και υλοποίηση παραμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ435.180,00
38Ανάπτυξη ευφυούς και ενεργειακά αυτόνομου θερμοκηπίου με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών για βελτίωση της παραγωγικότητας και της ποιότητας των προιόντων25/4/201931/8/2022ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ81967ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ21.493,00
37«Ανάπτυξη Ψυχαγωγικού Λογισμικού Εκπαίδευσης Ψηφιακής Καθοδήγησης Εργαλειομηχανών» (Τ1ΕΔΚ-01469) και ακρωνύμιο G4M25/7/201824/1/2022ΜΑΝΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ81957ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 2014-2020143.115,00
36DBSOFC/Απευθείας Μετατροπή Βιομάζας σε Ηλεκτρική Ενέργεια στην Περιοχή της Μεσογείου διαμέσου Κυψελών Καυσίμου Εσωτερικής Καταλυτικής Αεριοποίησης, T8EPA2-0000529/1/201928/7/2022ΚΟΝΣΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ81929ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΠΑΝΕΚ59.850,00
35Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Πολυτεχνείο Κρήτης24/9/201821/9/2019ΔΙΜΕΛΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ81920ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 «Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού Συστήματος»252.890,00
34«Ανάπτυξη Ψυχαγωγικού Λογισμικού Εκπαίδευσης Ψηφιακής Καθοδήγησης Εργαλειομηχανών» (Τ1ΕΔΚ-01469) και ακρωνύμιο G4M25/7/201824/1/2022ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ81895ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 2014-2020178.191,32
33Υποέργο (3) «Γεωφυσική Διερεύνηση» της Πράξης Ολοκληρωμένο σύστημα λήψης αποφάσεων για την άρδευση καλλιεργειών σε επίπεδο Κρήτης με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών –28/3/201927/3/2022ΒΑΦΕΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ81888ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ¨ΚΡΗΤΗ¨41.000,00
32«Ανάπτυξη Φορητού Συστήματος Οπτικής Φασματοσκοπίας για την Ανίχνευση Νοθείας Υγρών Καυσίμων με κωδικό Τ1ΕΔΚ-0415631/7/201831/7/2022ΜΟΥΣΤΑΙΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ81881ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 2014-2020245.050,00
31«Ανάπτυξη συστήματος Έξυπνων Φωτοβολταϊκών Στοιχείων» (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-01485) - SmartPV17/10/201816/12/2022ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ81880ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 2014-2020131.499,41
30«Βιομετατροπή του CO2 σε Βιοπροϊόντα Υψηλής Αξίας μέσω Αειφόρων Καλλιεργειών Μικροφυκών (Τ1ΕΔΚ-02681)25/7/201824/6/2022ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ81879ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 2014-2020150.265,25
29Υποέργο 01 Ανάπτυξη Πλατφόρμας Δημιουργίας και Αναπαραγωγής Ψηφιακών Παιχνιδιών για την Προώθηση Προϊόντων και Υπηρεσιών28/3/201927/3/2022ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ81877ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ¨ΚΡΗΤΗ¨198.786,27
28Ανάπτυξη και επίδειξη ολοκληρωμένης διεργασίας για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από κυψέλες καυσίμου με ενδιάμεση παραγωγή Η2 μέσω αναμόρφωσης του LPG με ατμό» (Κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-02442)4/6/20183/6/2022ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ81812ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 2014-2020150.000,00
27Μετρήσεις προσδιορισμού θέσης υψηλής ακρίβειας σε αστικό περιβάλλον μέσω ανάπτυξης ειδικών αλγορίθμων και μη επανδρωμένων ιπτάμενων οχημάτων (drone) – Drones2GNSS και κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-03209,4/6/20183/2/2022ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΣ ΠΑNΑΓΙΩΤΗΣ81811ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 2014-2020235.794,36
26ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΟΔΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ με ακρωνύμιο AI-CFPD και κωδικό Τ1ΕΔΗ-0346425/7/201824/1/2022ΜΠΙΛΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ81810ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 2014-2020221.000,00
25Ανάπτυξη, Μελέτη, Παραγωγή και Περιβαλλοντική Ανάλυση Προηγμένων Ηλιακών Θερμικών Συλλεκτών και Συστημάτων Αποθήκευσης Θερμότητας με Χρήση Κενού και Υλικών Αλλαγής Φάσης» και ακρωνύμιο «ASVaCS - T1EΔΚ-017404/6/20183/1/2023ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ81809ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 2014-2020152.950,00
24Καινοτόμος λέβητας υψηλής απόδοσης με χρήση «έξυπνων» επιφανειών μεταφοράς θερμότητας», με ακρωνύμιο Smart Boiler και κωδικό Τ1ΕΔΚ-019804/6/20183/12/2021ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ81807ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 2014-202099.980,00
23Ευφυείς Επαναλήπτες και Ρομπότ για Γρήγορη, Αξιόπιστη, Χαμηλού Κόστους Απογραφή και Εύρεση της Θέσης Αντικειμένων, μέσω Τεχνολογίας RFID», και ακρωνύμιο RELIEF με κωδικό Τ1ΕΔΚ-030324/6/20183/12/2021ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ81806ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 2014-2020245.100,00
22Αποδοτική μετατροπή λιγνίτη προς ηλεκτρική ενέργεια με ταυτόχρονη χρήση βιομάζας σε κυψέλη καυσίμου στερεού ηλεκτρολύτη υποβοηθούμενη μέσω εσωτερικής και εξωτερικής καταλυτικής αεριοποίησης» και ακρωνύμιο «LIGBIO-GASOFC» με κωδικό Τ1ΕΔΚ-018944/6/20183/3/2022ΚΟΝΣΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ81805ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 2014-2020147.389,67
21Ορθολογικός σχεδιασμός και ανάπτυξη νανο-δομημένων καταλυτικών συστημάτων ενεργοποίησης του διοξειδίου του άνθρακα προς προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας» και ακρωνύμιο «NANOCO2» με κωδικό Τ1ΕΔΚ-000944/6/20183/12/2021ΚΟΝΣΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ81804ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 2014-2020203.996,77
20Καινοτόμος Διεργασία Προηγμένης Αξιοποίησης Βιοαερίου και Εκπομπών CO2: Πλήρης Μετατροπή τους σε Αιθυλένιο», ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: ECO-ETHYLENE, ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Τ1ΕΔΚ-00782)28/6/201827/8/2022ΓΕΝΤΕΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ81803ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 2014-2020275.000,00
19sMart fArming with dRoneS (MARS) με κωδικό Τ1ΕΔΚ-0475925/7/201824/1/2023ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ81801ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 2014-2020169.500,00
18«Αυτόνομο ρομποτικό σύστημα για ανακύκλωση αστικών απορριμμάτων - ΑΝΑΣΑ» με κωδικό έργου: Τ1ΕΔΚ-0311031/7/201830/1/2023ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ81800ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 2014-2020192.640,00
17«Προηγμένο Σύστημα Πρόληψης Επικίνδυνων Καταστάσεων για Βρέφη (x (επι) ΒΛΕΨΙΣ)» με κωδικό έργου: Τ1ΕΔΚ-0444031/7/201830/7/2022ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ81799ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 2014-202079.210,14
16«ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ – e-MASS» με κωδικό έργου: Τ1ΕΔΚ-03505»9/7/20188/11/2021ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ81798ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 2014-2020199.570,00
15INNOVAGRO1/11/201731/10/2020ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ81745ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, INTERREG V-B - ADRIATIC IONIAN100.000,00
14Εφαρμογή έξυπνων συστημάτων για τη βελτίωση της διαχείρισης και της ευζωίας των ψαριών σε συνθήκες καλλιέργειας σε κλωβούς13/6/201830/4/2022ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ81739ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ126.996,59
13ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ- ΜΟΥΣΕΙΑ ΙΙ1/11/201728/2/2021ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ81717ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος337.352,57
12Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πολυτεχνείο Κρήτης Ακαδημαικού έτους 2017-201818/9/201715/9/2018ΔΙΜΕΛΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ81689ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 «Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού Συστήματος»113.198,23
11Δίκτυα Αισθητήρων Οπισθοσκέδασης με Προϋπάρχοντα Περιβάλλοντα Σήματα υπό Μη-Γραμμική Συγκομιδή Ενέργειας2/4/20181/8/2019ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ81629ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές34.300,00
10ΣΤΟΧΟΣ: Σχεδιασμός βέλΤιστης κίνησης ΟΧημάτων στους αυτοκινητοδρόμους του μέλλοντΟΣ2/4/201831/1/2020ΝΙΚΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ81617ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές40.600,00
9Κβαντικός Προσομοιωτής Πολαριτονίων7/2/20186/2/2021ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ81600ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ56.250,00
8CMBR - Κέντρο για την μελέτη και την αειφόρο εκμετάλλευση θαλάσσιων βιολογικών πόρων, Υποέργο (5) «Πολυτεχνείο Κρήτης - Αναβάθμιση και λειτουργία ερευνητικών υποδομών στο πλαίσιο της Υποδομής CMBR»1/4/201830/9/2021ΔΟΛΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ81561ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΠΑΝΕΚ153.800,00
7INVALOR «Ερευνητική Υποδομή για την Αξιοποίηση Αποβλήτων και Αειφόρου Διαχείρισης Φυσικών Πόρων» Υποέργο6, Περιβαλλοντικές εφαρμογές από την αξιοποίηση αποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης1/11/201730/4/2021ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ81560ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΠΑΝΕΚ700.000,00
6ΠΑΝελλαδική υποδομή για τη μΕλέτη της ατμοσφαιρικής σύστασης και κλΙματικής Αλλαγής (ΠΑΝΑΚΕΙΑ)3/9/201830/12/2022ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ81530ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ55.000,00
5Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πολυτεχνείο Κρήτης (2016-2017)19/9/201616/9/2017ΔΙΜΕΛΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ81469ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 «Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού Συστήματος»63.409,73
4ERMIS F- Διαδικτυακή υπηρεσία περιβαλλοντικών κινδύνων - πλημμύρες1/1/201830/10/2020ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ81431ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, INTERREG V-A ERMIS-F221.339,20
3DESiRES: Design of Desalination systems based on optimal usage of multiple renewable energy sources1/6/20169/10/2019ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ81349ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ83.562,31
2COMPOSE / Αγροτικές κοινότητες με έργα θετικής ενέργειας1/11/201631/12/2019ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ81336ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, Interreg MED415.694,50
1Συνέργεια ELI - LASERLAB Europe, HiPER & IPERION-CH-2016.gr», Υποέργο (6), «Συμμετοχή του Π.Κ. στην πράξη HELLAS_CH»1/1/201830/9/2020ΜΟΥΣΤΑΙΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ80997ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΠΑΝΕΚ74.000,00